Alegerea, amplasarea şi controlul stingătoarelor de incendiu

Alegerea, amplasarea şi controlul extinctoarelor de incendiu, conform  ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

EMITENT:     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 29 octombrie 2015

ART. 8

Alegerea tipurilor de extinctoare de incendiu este determinată, în principal, de riscul de incendiu identificat, natura materialelor combustibile, importanţa şi valoarea zonelor protejate, posibilităţile de propagare a incendiului, compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu, proprietăţile dielectrice ale agentului de stingere şi condiţiile de temperatură ambiantă.

ART. 9

(1) În stare de utilizare, extinctoarele de incendiu trebuie menţinute permanent încărcate la capacitatea nominală.

(2) Extinctoarelor de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi ale dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcţii, amenajări, obiective şi instalaţiile aferente.

ART. 10

   (1) Utilizatorul extinctoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună.

(2) Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:

  1. a) extinctorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de protecţie împotriva incendiilor;
  2. b) extinctoarul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile;
  3. c) accesul la extinctorul de incendiu nu este blocat;
  4. d) locul de amplasare a extinctoarului de incendiu este marcat;
  5. e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;
  6. f) existenţa şi integritatea sigiliilor;
  7. g) starea de încărcare a extinctoorului de incendiu, prin ridicare;
  8. h) compatibilitatea de utilizare a extinctoarelor de incendiu cu posibilele focare din spaţiul protejat;
  9. i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menţionate pe etichetă, după caz.