Pericol – stare care precede unui eveniment (accident de muncă, incendiu, explozie, etc.); datorită importanţei pe care termenul o prezintă, acesta, a fost adus la rang de concept; în relaţia om – maşină/utilaj/instalaţie/activitate/mediu, există împrejurări, situaţii etc., care generează pericole controlabile prin măsuri, ce poartă numele de măsuri de control; aplicarea acestor măsuri, presupun controlul prin anularea pericolelor; termenul presupune acţiunea factorului uman utilizând măsuri cu timp de acţiune/răspuns, imediat/redus, în sensul că măsurile trebuiesc aplicate imediat/operativ pentru a controla o situaţie dată; în sensul definiţiei, pericolul admite codomeniul de definiţie [0,1].