Stingere a incendiilor – totalitatea acţiunilor de stingere/întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice.