10ian./19

Prevenirea incendiilor

Prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor, bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie.