Stingãtorul portabil cu pulbere si gaze inerte (Ps, P)

a) Este întrebuintat la stingerea incendiilor în încãperi cu instalatii electrice, telecomunicatii, garaje, autovehicule, masini agricole, depozite de materiale solide, depozite de materiale inflamabile, practic aproape la orice fel de materiale combustibile;

b) Utilizeazã ca agent stingãtor pulberea de tip “FLOREX” în cantitãti variabile în functie de tipul stingãtorului iar ca agent de vehiculare (scoatere) a pulberii bioxidul (dioxidul) de carbon CO2, ori alt gaz inert.

Corpul stingãtorului este de formã cilindricã, iar în interior se introduce butelia de CO2″ fixatã prinînfiletare la capacul stingãtorului, care la rândul sãu este prevãzut cu un cui percutor si agrafa de sigurantã.

Pentru refularea prafului existã un furtun si eventual un pistol.

c) Încãrcare:

– butelia de bioxid de carbon se încarcã numai de unitãti specializate;

– pulberea se cerne si se toarnã în corpul stingãtorului;

– se monteazã butelia la capac si se introduce în corpul stingãtorului, apoi capacul se însurubeazã la corpul stingãtorului.

d) Functionarea:

Pentru punerea în functiune se procedeazã astfel:

– se scoate siguranta de la tija de percutare;

– se apucã cu o mânã furtunul de evacuare a pulberii;

– se loveste energic cu podul palmei în percutor, care perforeazã supapa buteliei de CO2, gazul treceîn corpul stingãtorului realizând presiunea necesarã refulãrii pulberii asupra incendiului;

– se îndreaptã jetul de pulbere asupra focarului.

Lungimea de proiectare a pulberii este de max. 3,5 m iar temperatura de functionare cuprinsã între-20°C +55°C.

Stingãtorul functioneazã pânã la epuizarea completã a bioxidului de carbon CO2.

La stingãtoarele prevãzute cu pistol, la punerea lor în functiune trebuie actionat si trãgaciul acestuia.

La stingãtoarele prevãzute cu butelie exterioarã cu robinet, functionarea poate fi opritã prinînchiderea robinetului buteliei de CO2.

e) Întretinere:

Periodic se verificã starea pulberii, la nevoie se cerne, se completeazã si se reîncarcã. În cazul cã pulberea nu mai este bunã (cu termenul expirat sau pietrificatã) aceasta se goleste iar stingãtorul se curãtã bine în interior si se reîncarcã cu altã pulbere. Butelia de CO2 se verificã prin cântãrire si compararea greutãtii citite, cu greutatea plinã înscrisã pe butelie, aflându-se cantitatea de CO2 conþinutã. Dacã a scãzut 20-25% din cantitatea de CO2 butelia trebuie reîncãrcatã.

De regulã pe butelie sunt înscrise (prin poansonare) urmãtoarele greutãti:

– greutatea buteliei goale;

– greutatea buteliei plinã;

– greutatea bioxidului de carbon.

Periodicitatea verificãrii acestor tipuri de stingãtoare este de o lunã, la cele din dotarea autovehiculelor, operatiunea respectivã înscriindu-se în ” Talonul p.s.i.” al autovehiculului.