Verificarea stingătoarelor de incendiu

Verificarea stingătoarelor de incendiu conform ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015  pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

EMITENT:     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 29 octombrie 2015

ART. 18

(1) Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.

(2) În urma operaţiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

(3) În cazul în care în urma operaţiunilor de verificare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

ART. 19

(1) Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:

  1. a) identificarea stingătorului;
  2. b) verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului;
  3. c) verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;
  4. d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
  5. e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO2;
  6. f) etichetarea şi sigilarea stingătorului.

(2) Detalierea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 3.