Vopseaua ignifugă nu poate fi aplicată pe suprafeţe pe care s-a aplicat în prealabil un strat de var, vopsea sau produse peliculogene.

Produsul de termoprotecţie este livrat la vâscozitatea adecvată pentru a putea fi aplicat pe suprafaţa materialului de protejat. Aplicarea vopselei ignifuge pe suprafeţe se poate face cu pensula sau prin pulverizare. Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tip Vermorel – Calimax sau instalaţii mobile de tipul compresoarelor, prevăzute cu furtun şi duze de pulverizare a produsului ignifug. Vopseaua de ignifugare se poate aplica şi pe timp de iarnă în încăperi închise în care se poate asigura temperatura de uscare.

Aceasta vopsea este o vopsea acvasolubilă a cărei diluare se realizează prin adaos de apă,  sub agitare mecanică sau manuală pentru obţinerea vâscozităţii de aplicare. În cursul aplicării,  produsul diluat va fi menţinut sub agitare.

Vopsirea în interior

Se recomandă ca  vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori şi curenţi puternici de aer şi o limitare adecvată a suprafeţei de vopsit. Se va acorda atenţie menţinerii curăţeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenţei, aspect necorespunzător.

Metode de aplicare

Diluant Timp scurg. Temp. prod. Presiunea Diam. duza
Procedeu Tip Cant. 20ºC  sec. ºC bar mm.
Pensula – pentru suprafeţe mici. apa 5-10 50-70 15-35
Rola – pentru suprafeţe plane mari apa 5-10 50-70 15-35
Pulverizare AIRLESS apa 5-10 50-70 15-35 200-250 0,4-0,58

Reglări ale presiunii, vâscozităţii şi modificarea dimensiunii duzei pot fi necesare pentru a atinge caracteristicile de pulverizare adecvată. Utilizaţi presiuni adecvate pentru a asigura o atomizare corectă.

Echipamentul de pulverizare trebuie utilizat adecvat de operatori instruiţi pentru a asigura rezultate bune.

Curăţire echipament aplicare

  • Spălaţi echipamentul cu apă înainte de utilizare;
  • Curăţaţi întreg echipamentul cu apă imediat după utilizare;

ATENŢIE

Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenţi organici.

Se interzice:

  • utilizarea de echipamente electrice şi unelte neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc exploziv;
  • prezenţa surselor de foc deschis (scântei, flăcări, fumat);
  • contactul prelungit sau frecvent cu pielea şi/sau mucoasele;
  • inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor;
  • ingerarea produsului.