Descrierea produsului este o dispersie apoasă, fără solvent, care conţine compuşi organici şi anorganici. În cazul apariţiei incendiului, produsul dezvoltă o spumă izolantă, protejând suprafaţa de acţiunea flăcărilor.
Proprietăţi
Culoarea cenuşie
Mirosul aproape fără miros
Punct de aprindere nerelevant, se autostinge
Densitate (20 ºC) aproximativ 1,20 – 1,30 g / cm3
Valoare pH (20 ºC) aproximativ 8,0 – 8,60
Vâscozitate (20 ºC) 4.000 – 8.000 mPas
Domeniu de aplicare este un material pentru protecţia la foc a oţelului din grinzi, suporţi şi rame, cu profile deschise şi coeficient de masivitate U/A de până la 300 m-1. Poate fi utilizat în aplicaţii la interior şi în spaţii acoperite. Sistemul constă din protecţia anticorozivă, vopsea termospumantă şi lac de protecţie. Vopseaua se poate aplica după cel puţin 48 de ore de la grunduire.
Cerinţe pentru aplicare suprafaţa grunduită trebuie să fie fără praf, grăsime şi să nu aibă peliculă de apă. Prin agitare, materialul tixotropic va deveni foarte fluid. Aplicarea poate fi făcută prin pensulare sau pulverizare. În cazul pulverizării, recomandăm metoda fără aer cu un echipament de pulverizare care produce o presiune de impact de 210 bar şi cu o mărime a duzelor de 0,31 inch = 0,79mm fără filtru şi sită. Temperatura obiectului trebuie să fie între + 5ºC şi 50ºC, iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie 30 – 80%. Vopseaua se va aplica la o temperatură a camerei de peste 8ºC şi la o umiditate relativă a aerului sub 85%.
Consum la aplicare trebuie aplicată în două straturi cu un consum total minim de cca. 1,0 la 1,4 kg / m2 pentru RF – 30 min.
Consum Grosime film umed Grosime totală film uscat
Factor de masivitate < 212 m-1 2 x 0,5 kg / m2 2 x cca. 400 μm > 500 μm
Factor de masivitate < 300 m-1 2 x 0,7 kg / m2 2 x cca. 550 μm > 700 μm

La pulverizare trebuie să se ia în considerare şi o pierdere de material.

Timp de uscare La 20ºC şi 50 – 60% umiditate relativă a aerului:
  Uscat la pipăit: – după 5 ore
  Gata pentru a continua: – după 8 ore
  Gata pentru lăcuirea stratului superior: – după 5 zile
  Dacă temperatura este mai scăzută şi umiditatea relativă a aerului este mai ridicată, trebuie să se ia în considerare un timp de uscare mai îndelungat.
Ambalare găleţi din material plastic de 25 kg.
Timp de depozitare poate fi depozitat timp de aproximativ 18 luni la temperatura camerei (aproximativ 23ºC) în găleţile originale, sigilate. Se va proteja în permanenţă de îngheţ.
Curăţirea sculelor imediat cu apă
Recomandări de securitate vopseaua este un material nepericulos
Control de calitate calitatea constantă este garantată prin controlul propriu al sistemului nostru de management al calităţii, conform ISO 9001 şi de controlul oficial. Garantăm calitatea conform cu condiţiile noastre generale pentru tranzacţii.